18 USC 2257/2257A

DMCA

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (US Copyright Office), hebben de eigenaren en exploitanten van:

Freecomiconline.me zal onmiddellijk reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht die zijn gemeld aan de aangewezen auteursrechtagent van Freecomiconline. Houd er rekening mee dat op grond van sectie 512(f) van de DMCA (17 USC § 512(f)) elke persoon die bewust een onjuiste voorstelling van zaken geeft dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk kan worden gesteld.

Als u van mening bent dat uw door copywriter geschreven werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef dan de auteursrechtagent van Freecomiconline de volgende informatie:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;
Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden, of, als meerdere inbreuken op het auteursrecht op een enkele online site worden gedekt door een enkele melding, een representatieve lijst van dergelijke werken;
Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Freecomiconline in staat te stellen het materiaal te lokaliseren (zoals de URL of videonummer);
Informatie die redelijkerwijs voldoende is om Freecomiconline in staat te stellen contact met u op te nemen: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, indien beschikbaar;
Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend geschonden is.

18 USC 2257/2257A

18 USC § 2257/2257A Verklaring van naleving van de vereisten voor het bijhouden van gegevens.
Freecomiconline.me is geen producent van alle inhoud die op de website (Freecomiconline.me) te vinden is. Met betrekking tot de gegevens volgens 18 USC § 2257 voor alle inhoud die op deze site wordt gevonden, verzoeken wij u vriendelijk uw verzoek te richten aan de site waarvoor de inhoud is geproduceerd.

Freecomiconline.me is geen producent van enige en alle inhoud op de website (Freecomiconline.me) zoals gedefinieerd door 18 USC §2257 en 28 CFR 75 en is daarom vrijgesteld van de vereisten voor het bijhouden van gegevens.

Freecomiconline.me is een site voor het delen van afbeeldingen waar het uploaden, delen en bekijken van verschillende soorten inhoud voor volwassenen mogelijk is en terwijl Freecomiconline.me zijn best doet om de naleving te verifiëren.

Freecomiconline.me houdt zich aan de volgende procedures om naleving te garanderen:

Vereisen dat alle gebruikers 18 jaar oud zijn om foto's te uploaden.
Bij het uploaden moet de gebruiker de inhoud verifiëren; verzekeren dat hij / zij 18 jaar oud is; verklaren dat hij / zij de modellen in de inhoud bijhoudt en dat ze ouder zijn dan 18 jaar.
Verifieer dat de inhoud die wordt geüpload, eigendom is van de gebruiker of dat deze een wettelijke licentie heeft om de inhoud te uploaden, publiceren en delen.
We zijn er sterk van overtuigd dat alle modellen, acteurs, actrices en andere personen afgebeeld in daadwerkelijke seksueel expliciete visuele representaties op deze website 18 jaar of ouder waren op het moment van creatie. We zijn ervan overtuigd dat elke producent wiens inhoud op deze site wordt weergegeven, voldoet aan 18 USC §2257, op hun respectievelijke website(s).

Freecomiconline.me belooft haar best te doen om beledigende foto's en/of video's te vinden en te beëindigen.
Voor verdere assistentie kunt u contact opnemen met [e-mail beveiligd] nakoming.